Indirizzo: Via Garibaldi Anita, 12, Piombino
Telefono: 0565.225677