Indirizzo: Via Gori Pietro , 3, Piombino
Telefono: 0565.22136