Indirizzo: Via Gori, 1 Piombino
Telefono: 0565.220822